S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakt na mňa : O951 61O 44O

.

Objednať telefonicky môžte každý deň aj soboty nedele aj sviatky v čase od 07:00 do 19:00 hodiny.

.

Posielam iba kurierom. Osobný odber nieje možný.

.

email: info@priamozvyroby.sk

.

06:00 kontrolujem dosle objednavky

07:00 balim objednavky

08:00 kurier berie baliky, poslana SMS

a na druhy den rano je to dorucene.

.

I n g . M i r o s l a v  H L I N A


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

.

Všeobecné obchodné podmienky pre eshop www.priamozvyroby.sk

(platné od 01.01.2021)

 

Prevádzkovateľ eshopu  : PELOS  s.r.o., Hlavná 160/46, Zábiedovo 028 01

IČO: 50 429 582
DIČ: 2120 318 882

tel. č. : 0 9 5 1   6 1 0   4 4 0
email : info@priamozvyroby.sk
Bankové spojenie IBAN :  SK6183300000002901040463

Adresa pre vrátenie tovaru a reklamácie : PELOS  s.r.o., Hlavná 160/46, Zábiedovo 028 01

Kupujúci:

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu v objednávacom formulári eshopu.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, odbor výkonu dohľadu, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130, web: www.soi.sk

I.  Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú proces predaja a nákupu medzi predávajúcim a kupujúcim. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať rovnako právnické osoby ako aj fyzické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.

Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka. Osobné údaje fyzických osôb budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov len pre potrebu predávajúceho, ktorý ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude zákazníkovi vytvorený užívateľský účet.

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý predávajúci ponúka k predaju. Vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním dochádza k právoplatnému návrhu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k vzniku kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, v prípade, že tovar už nie je dostupný na sklade predávajúceho a ani na sklade externého dodávateľa, ako aj v prípade, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. Za výrazné zvýšenie ceny sa považuje jej zvýšenie o 20%  a viac. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak sa na jeho strane vyskytnú technické, či personálne problémy, ktoré mu budú brániť v jej riadnej realizácii (napr. výpadky či chyby informačného systému, choroby u personálu, a pod.). V prípade, že takéto situácie nastanú, predávajúci bude čo najskôr kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, prípadne mu oznámi zrušenie objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Uzatvorená kúpna zmluva je záväzná pre obe strany. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy pred expedíciou tovaru, musí túto skutočnosť však čo najskôr oznámiť predávajúcemu. Predávajúci má právo u kupujúceho, ktorý v minulosti takýmto spôsobom odstúpil od zmluvy a predávajúcemu vznikli v súvislosti s nerealizovanou kúpnou zmluvou náklady, požadovať od kupujúceho pri návrhu novej kúpnej zmluvy úhradu vopred. V prípade, že kupujúci nie je ochotný zaplatiť peňažné plnenie vopred, predávajúci s ním kúpnu zmluvu neuzatvorí.

Kupujúci, ktorý neoznámil, že o Tovar stratil záujem a Tovar, predstavujúci plnenie z kúpnej zmluvy mu bol doručovaný a tento si neprevzal, závažným spôsobom porušil podmienky kúpnej zmluvy. Po takomto kupujúcom môže byť požadovaná náhrada vynaložených nákladov spojených s expedíciou tovaru (napr. balné, manipulačné náklady, fakturačné náklady, náklady na dopravu zo zahraničia, náklady na špecializovanú obaľovaciu techniku, napr. pri objednaní darčekového balenia a pod.). Predávajúci si pri vzniku novej kúpnej zmluvy s takýmto kupujúcim môže požadovať uhradenie kúpnej ceny vopred.

II. Platobné a dodacie podmienky

Ceny produktov sú uvedené ako koncové s DPH. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu realizácie objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

Možné spôsoby platby:

Dobierka – platbu kupujúci realizuje pri preberaní tovaru kuriérovi. Platba pri dobierke je spoplatnená.

Elektronická platba kartou – prostredníctvom platobnej brány.

Okamžitý bankový prevod - je realizovaný prostredníctvom platobnej brány.

Bankový prevod - na základe informácií v potvrdení objednávky zaslanom e-mailom kupujúcemu ihneď po dokončení objednávky.

Dovoz nadštandardných/ rozmerných balíkov, teda v  prípade produktov vyžadujúcich špeciálne prepravné podmienky,  Vám dopravu naceníme a bude spoplatnená v zmysle cenníka prepravnej služby spoločnosti DPD.  
alebo 
Dodanie tovaru nieje možné osobným odberom, ale iba cez prepravnú spoločnosť.

Ak hodnota objednaného tovaru u konkrétneho kupujúceho presiahne 100 €, má predávajúci právo požadovať úhradu celej kúpnej ceny vopred. V prípade, že kupujúci následne pri pôvodnej objednávku odstúpi od  zmluvy, prípadne ju stornuje a vytvorí nové objednávky, pri ktorých celková hodnota týchto objednávok presiahne 100 € v rozmedzi 20 kalendárnych dní, môže predávajúci požadovať vopred úhradu všetkých takýchto objednávok. Predávajúci má právo požadovať úhradu celej objednávky vopred aj v prípadoch, kedy kupujúci má záujem kúpiť viacero identických produktov, rovnakej, či rôznych veľkostí.

Faktúra - daňový doklad bude kupujúcemu zaslana iba elektronicky do emailu a bude slúžiť aj ako záručný list.

Doprava tovaru bude zabezpečovaná kuriérskou službou s doručením na zadanú adresu. Ceny dopravy a poplatky spojené s realizáciou platby sú zverejnené na internetovej stránke eshopu a budú prezentované aj pri realizácii objednávky v objednávkovom formulári. 

Dodacie lehoty

Doba dodania sa obvykle pohybuje v rozsahu od 1dňa do 5 pracovných dní. Pri tovare, kde je uvádzané, že sa nachádza skladom, je tovar expedovaný do 1 pracovného dňa. 

III. Odstúpenie od zmluvy

(platí iba pre kupujúceho, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

Základné vymedzenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platby, ktoré uskutočnil v súvislosti s kúpnou zmluvou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

Predávajúci nevracia kupujúcemu náklady spojené s platbou pri dobierke, nakoľko predávajúci umožňuje tri bezplatné možnosti platby a to platbu kartou, okamžitým bankovým prevodom a  platbu klasickým bankovým prevodom. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho.

Ak zašle kupujúci tovar na vrátenie formou dobierky, predávajúci tovar neprevezme a kupujúci zmarí vlastným konaním proces odstupovania od kúpnej zmluvy. Kupujúci môže zaslať tovar ako poistený balík poštou, príp. postačí doporučene, príp. kuriérskou službou. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci odporúča, aby kupujúci neodstraňoval visačky a Tovar poskladal a zabalil primeraným spôsobom, tak aby nedošlo k zníženiu jeho hodnoty. Ak kupujúci visačky už fyzicky oddelil od tovaru, predávajúci odporúča, aby ich kupujúci priložil k danému tovaru. Extrémne nevyhovujúce by bolo posielat chovateľské potreby, ktoré boli v styku so zvieratmi alebo exkrementami výkalmi. Predávajúci má nárok na uhradenie nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť, aby sa vrátený tovar dostal do podoby pred predajom. V takomto prípade má predávajúci nárok na vrátenie nákladov od kupujúceho, ktoré mu takýmto spôsobom vznikli.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez znakov užívania, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

V zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený (napr. spodné prádlo, plavky, chovateľské potreby pouzívané zvieratmi),
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov a pod.,
 • dodanie služby, ktorá bola už poskytnutá na objednávku kupujúceho (napr. darčekové balenie, prepravné služby na objednávku zo zahraničia a pod.).

V prípade, že kupujúci zašle na vrátenie Tovar, pri ktorom nemá právo odstúpiť od zmluvy, predávajúci mu umožní prevziať predmetný Tovar bezplatne na adrese sídla do 30 dní odo dňa kedy bol Tovar predávajúcim prevzatý. Počas tejto doby môže kupujúci požiadať predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, súčasne je však povinný vopred uhradiť prepravné náklady na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný po úhrade týchto nákladov zaslať Tovar kupujúcemu.  

Tovar, ktorý nepodlieha právu odstúpenia od zmluvy bude predávajúci skladovať oddelenie od ostatného tovaru, za prísneho dodržiavania hygienických noriem. V prípade, že kupujúci počas doby 30 dní, Tovar neprevezme na adrese sídla a ani nepožiada o jeho zaslanie, predávajúci má právo Tovar považovať za znehodnotený a nakladať s ním ako s odpadom. Predávajúci si počas skladovania takéhoto tovaru nebude účtovať skladné a ani náklady na likvidáciu tovaru.

 

Odporúčania pre kupujúceho pre urýchlenie procesu odstúpenia od zmluvy

Predávajúci navrhuje kupujúcemu nasledovný postup, ktorý výrazne urýchli proces odstúpenia od zmluvy (ak sa ním kupujúci rozhodne dobrovoľne riadiť)

Varianta A – vrátenie všetkého tovaru

 1. Kupujúci opatrne vybalí tovar. Snaží sa zachovať pôvodný obal, visačky a všetko príslušenstvo, ktoré k tovaru prináleží.
 2. Kupujúci si v čo najkratšom čase od prevzatia tovaru, tovar riadne prezrie, vyskúša funkčnosť a kompletnosť tovaru bez styku chovateľských potrieb so zvieratmi (ideálne v ten deň, kedy tovar prevzal).
 3. Ak sa kupujúci rozhodne, že chce vrátiť všetok tovar, ktorý zakúpil, vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy, zabalí všetok tovar do pôvodných obalov a priloží kompletnú dokumentáciu, ktorá mu bola zaslaná spolu s tovarom. Ak bol súčasťou dodania tovaru aj darček, kupujúci pribalí aj ten.
 4. Ak si nie je kupujúci istý akoukoľvek okolnosťou v procese odstupovania od kúpnej zmluvy, okamžite mailovo kontaktuje predajcu a uvedie č. objednávky, ako i to s čím potrebuje poradiť.
 5. Ak nevznikajú žiadne pochybnosti o procese odstupovania od zmluvy, navrhujeme kupujúcemu zaslať balík poštou, najlacnejším spôsobom dopravy na adresu uvedenú na formulári na odstúpenie od zmluvy. Navrhujeme balík poistiť alebo aspoň poslať doporučene (kupujúci tak získa doklad o riadnom zaslaní tovaru). V žiadnom prípade balík kupujúci neposiela na dobierku, nakoľko balík nebude prevzatý a kupujúci zmarí celkom odstúpenie od zmluvy!
 6. Ideálne je ak sa podarí kupujúcemu zaslať balík späť nasledujúci deň po prevzatí, ak nenastali pochybnosti o tom, že tovar chce vrátiť.
 7. Kupujúci súčasne informuje mailom predávajúceho, že sa rozhodol odstúpiť od zmluvy.
 8. Okamžite ako bude tovar doručený späť predávajúcemu a predávajúci zistí jeho kompletnosť a riadny stav, predávajúci prevedie finančné prostriedky na účet kupujúceho.
 9. Pri dodržaní toho postupu predávajúci môže vrátiť finančné prostriedky do 3 pracovných dní od prevzatia pôvodného balíka kupujúcim.

Varianta B – vrátenie časti tovaru

 1. Kupujúci opatrne vybalí tovar. Snaží sa zachovať pôvodný obal, visačky a všetko príslušenstvo, ktoré k tovaru prináleží.
 2. Kupujúci si v čo najkratšom čase od prevzatia tovaru, tovar riadne prezrie, vyskúša funkčnosť a kompletnosť tovaru (ideálne v ten deň, kedy tovar prevzal).
 3. Ak sa kupujúci rozhodne, že chce vrátiť iba časť tovaru, ktorý zakúpil, vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy, uvedie do neho názov tovaru, ktorý chce vrátiť. Zabalí tovar do pôvodných obalov a priloží kompletnú dokumentáciu, ktorá mu bola zaslaná spolu s tovarom. Ak bol súčasťou dodania tovaru aj darček, kupujúci pribalí aj ten.
 4. Ak si nie je kupujúci istý akoukoľvek okolnosťou v procese odstupovania od kúpnej zmluvy, okamžite mailovo kontaktuje predajcu a uvedie č. objednávky, ako i to s čím potrebuje poradiť.
 5. Ak nevznikajú žiadne pochybnosti o procese odstupovania od zmluvy, navrhujeme kupujúcemu zaslať balík poštou, najlacnejším spôsobom dopravy na adresu uvedenú na formulári na odstúpenie od zmluvy. Navrhujeme balík poistiť alebo aspoň poslať doporučene (kupujúci tak získa doklad o riadnom zaslaní tovaru). V žiadnom prípade balík kupujúci neposiela na dobierku, nakoľko balík nebude prevzatý a kupujúci zmarí celkom odstúpenie od zmluvy!
 6. Ideálne je ak sa podarí kupujúcemu zaslať balík späť nasledujúci deň po prevzatí, ak nenastali pochybnosti o tom, že tovar chce vrátiť.
 7. Kupujúci súčasne informuje mailom predávajúceho, že sa rozhodol odstúpiť od zmluvy.
 8. Okamžite ako bude tovar doručený späť predávajúcemu a predávajúci zistí kompletnosť a riadny stav zvolenej časti tovaru, predávajúci prevedie finančné prostriedky na účet kupujúceho.
 9. Pri dodržaní toho postupu predávajúci môže vrátiť finančné prostriedky do 3 pracovných  dní od prevzatia pôvodného balíka kupujúcim.

 

IV. Záručné a reklamačné podmienky

Záručná doba

Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci prevzal tovar. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa sa môže líšiť (nákup na IČO).

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať.

Faktúra slúži ako doklad o záručnej dobe.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, úpravy a pod.),
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru,
 • používaním tovaru na iný účel, než na ktorý je tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutím, prerezaním, tepelným poškodením, neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od kuriéra.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak kupujúci takéto vady alebo rozdiely v množstve zistí kontrolou pred kuriérom a oznámi to predávajúcemu v ten istý deň, v ktorom tovar prevzal.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v iných prípadoch môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, inak prechádzajú tieto práva na predávajúceho.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Postup pri reklamácii

Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar, odporúča sa nasledovný postup.

Na emailovú adresu info@priamozvyroby.sk je potrebné zaslať fotografie reklamovaného produktu s detailom na reklamovanú vadu. Predávajúci predbežne vyhodnotí fotografie a vyzve kupujúceho aby mu mailom zaslal vyplnený reklamačný formulár . Predávajúci na základe skúseností môže uznať reklamáciu ako oprávnenú aj bez odborného posúdenia (najmä pri neodstrániteľnej vade). Ak predávajúci nevie s istotou určiť, či reklamácia môže byť oprávnená – vyzve kupujúceho aby vyplnil reklamačný formulár a zaslal ho spolu s tovarom a faktúrou na reklamáciu. Tovar odporúčame zaslať ako doporučenú, príp. poistenú zásielku, kupujúcemu tak ostane doklad o zaslaní. Tovar posielaný na dobierku, nebude prevzatý a reklamačný proces tak nebude môcť prebiehať nerušene ďalej.

Po obdržaní zásielky bude reklamácia spracovaná najneskôr do 30 dní od príjmu reklamácie. Predávajúci pošle kupujúcemu stanovisko o výsledku reklamácie. V prípade nedodržania tohoto postupu si predávajúce vymedzuje právo reklamáciu neprijať. Ak sa vada vyskytla do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, bude súčasťou správy o výsledku reklamačného konania aj vyjadrenie autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

V prípade zamietnutia reklamácie je reklamovaný tovar možné vyzdvihnúť bezplatne, na adrese predávajúceho, ktorá je uvedená v týchto VOP alebo bude tovar zaslaný späť kupujúcemu.

V.  Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Kupujúci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona, je možné uplatniť,  v prípade ak sa kupujúci domniev, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 1. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia realizovanej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci realizácie objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Predávajúci poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene predávajúceho spracúval jednorázovo osobné údaje v rozsahu: e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Kupujúci nemá povinnosť daný formulár vyplňať.
 3. Webová stránka predávajúceho zaznamenáva IP adresu kupujúceho, informácie o čase, ktorý strávil prezeraním jednotlivých stránok a informácie o tom z akých stránok k predávajúcemu prišiel. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači kupujúceho a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom dokáže predávajúci ponúknuť kvalitnejší obsah stránok a ich lepšie zobrazovanie. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google a podobne.
 4. Súbory cookies si kupujúci môže kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach vlastného internetového prehliadača. Kupujúci môže odmietnuť zbieranie súborov cookies zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.

VI. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Žiadosť o nápravu kupujúci zasiela písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, tak ako je zverejnená v týchto VOP, prípadne mailom na mail predávajúceho. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. VOP sú voľne prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci sa môže rozhodnúť, či pošle faktúru v papierovej podobe a v takom prípade, ju pošle spolu s tovarom alebo či pošle faktúru v elektronickej podobe na mail uvedený v objednávkovom formulári kupujúceho. Kupujúci súhlasí so zasielaním elektronických faktúr, ktoré mu budú zasielané bezprostrednej po expedícii tovaru.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal VOP a oboznámil sa s ich znením.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020

V Zábiedove dňa  1.1.2021

  

__________________________________________________________________________________________________

 

Formulár na vrátenie tovaru :

Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní.

(vytlačte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou prílohy, ktorá je posielaná hneď v prvom potvrdzujúcom maili. K formuláru priložte faktúru, prípadne jej kópiu. Balík pošlite na adresu sídla.

Adresa sídla:

Názov spoločnosti : PELOS  s.r.o.
Ulica a číslo:  Zábiedovo 160
Mesto a PSČ : Trstená 02801
Štát : Slovensko
Email: info@priamozvyroby.sk

Vaše údaje:

Meno a priezvisko spotrebiteľa ....................................................................................................

Adresa spotrebiteľa .....................................................................................................................

Telefón .........................................................................................................................................

Email ...........................................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy s nasledujúcimi identifikačnými údajmi

Číslo objednávky, faktúry : .......................................

Dátum predaja : .....................................................

Dôvody vrátenia: (prosíme Vás o vyplnenie, aby sme mohli skvalitniť služby pre Vás)

1. Nízka kvalita tovaru             2. Doručený iný tovar                           3. Tovar je poškodený

4. Produkt je malý                   5. Produkt je veľký                               6. Tovar sa mi nepáči

7. Produkt bol dodaný neskoro             

 Názov produktu

Dôvod vrátenia

 

(1-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte číslo bankového účtu v IBAN tvare,

na ktorý Vám máme vrátiť peniaze ..........................................................................................

 

Dátum a podpis ...............................................................

1.) Peniaze budú vrátené po kontrole vráteného tovaru  do 3 pracovných dní, najneskôr v lehote 15 pracovných dní

2. ) Používané chovateľske potreby z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Reklamačný formulár :

Reklamačný formulár je súčasťou prílohy, ktorá je automaticky pripojená ku každej objednávke v potvrdzujúcom maili.

 

Predávajúci (sídlo):                                                   Kupujúci:

Názov spoločnosti : PELOS  s.r.o.                               Meno a priezvisko: .....................................................

Sídlo: Zábiedovo 160                                                  Ulica a číslo ............................................................... 

Mesto a PSČ : Trstená 02801                                     PSČ a mesto: ..............................................................

                                                                                   Tel. ………………………………………………. 

Email: info@priamozvyroby.sk                                   Email: .........................................................................

                                                                                   Číslo Vášho bankového účtu v IBAN tvare :

                                                                                   ..................................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom vady, prípadne vád

Číslo objednávky - faktúry : ................................ zo dňa ............................................................................

Názov reklamovaného tovaru  .....................................................................................................

Popis vady, prípadne vád :

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..............................dňa .............................                                                   ......................................

                                                                                                                              podpis

 

Vyplnený formulár prosím priložte do balíka k tovaru spolu s dokladom o kúpe (faktúra), v opačnom prípade bude vaša reklamácia zamietnutá.

Tovar neposielajte na dobierku, lebo nebude prevzatý. Tovar zabaľte do balíka, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Balík zašlite na adresu sídla. 

NDhmNzhkMT